Sumirah, S.Pd
NIK: 19620118.198403.2.005
NIP: 19620118.198403.2.005
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: Guru PPKN
Jenis GTK:
Alamat : Kalirandu RT 05 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul

081328758563