Siti Sawaski Damayanti, S.Pd
NIK: 19611008.198302.2.003
NIP: 19611008.198302.2.003
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: Guru IPA
Jenis GTK:
Alamat : Bantul

08562867122